Biegły rewident Łódź, na czym polega jego praca?

Zwykle praca biegłego rewidenta mylona jest z pracą księgowego. Jednak, pomimo iż może on pracować także na stanowisku księgowego, są to zupełnie inne zawody.

Biegły rewident Łódź przede wszystkim weryfikuje pracę księgowego. A zatem sprawdza, czy księgowość określonej firmy, jest prowadzona zgodnie z przepisami i obowiązującym prawem.
Co więcej, biegły rewident może zajmować się prowadzeniem czynności, które dotyczą podatków i rachunkowości, m.in.: ksiąg rachunkowych, podatkowych, a także pomagać w sporządzaniu ekspertyzy ekonomiczno-finansowej.

Jak działa biegły rewident?

Zakres obowiązków biegłego rewidenta jest bardzo szeroki. Są to czynności takie, jak:

• Badania i przeglądy sprawozdań finansowych – to działanie ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie dane zawarte w sprawozdaniu finansowym zostały podane zgodnie z zasadami rachunkowości. To ma na celu ustalić, czy dane są klarowne z sytuacją firmy oraz wynikami finansowymi tej jednostki.
• Usługi innego rodzaju – biegli rewidenci mogą zająć się również badaniem sprawozdań spółek, sprawdzaniem, czy nie ma w nich przekształceń. Mogą również asystować przy zakładaniu spółki akcyjnej przy podwyższaniu kapitału zakładowego, a także mogą przeprowadzać audyt projektów i programów unijnych.

To jednak nie wszystko, więcej znajdziesz na stronie:

Zadzwoń:
+42 614 25 85

Zobacz stronę:
http://www.atax.info.pl/
biegły rewident Łódź

Dojazd:

Zostaw odpowiedź