SEP uprawnienia – wymagania dla kandydatów

Zwód elektryka od wielu lat cieszy się coraz większą popularnością. Najlepszym dowodem na to, jest rosnąca ilość szkoleń, które mają za zadanie przygotowywać do zdobycia sep uprawnienia, czyli Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Osoby, które zdecydują się na przejście przez kurs, mają szansę na to, by uzyskać uprawnienia, a także bardzo szerokie kwalifikacje, które obejmują eksploatację i dozór urządzeń elektromagnetycznych, energetycznych, a także gazowych.

Kto może zdobyć sep uprawnienia?

Głównym warunkiem przyjścia na kurs, jest ukończenie osiemnastego roku życia. Jednak osoba, która ubiega się o sep uprawnienia powinna doskonale zdawać sobie sprawę z tego, jakie obowiązki i wyzwania czekają ją w tym zawodzie. Jest to szczególnie związane z obsługą wielu niebezpiecznych instalacji i urządzeń, które użytkowane w nieprawidłowy sposób, mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia, a w niektórych przypadkach, nawet dla życia. Jednak od uczestników kursu, nie jest wymagana rozległa wiedza fachowa. Nikt nie jest również zobligowany do posiadania wykształcenia elektrycznego. Podczas starania się o sep uprawnienia konieczne jest legitymowanie się wykształceniem podstawowym. To rolą szkolenia, jest zdobycie wiedzy, a także niezbędnych informacji na temat tego, jak wygląda budowa i eksploatacja urządzeń, sieci, a także aparatury kontrolo-pomiarowej. Podczas kursu, każdy z uczestników ma obowiązek zapoznania się z przepisami, a także ze wszystkimi procedurami bezpieczeństwa.

Ważne jest jednak to, że zdobyte sep uprawnienia mają ograniczony termin obowiązywania. W Polsce termin ten wynosi pięć lat. Po tym czasie konieczne jest jego odnowienie. Jednak procedura uzyskania tego rodzaju uprawnień, nie jest trudna. Wymaga to jedynie chęci, a także chwili wolnego czasu.