Wózki widłowe

Nie ma wątpliwości, że wózki widłowe są w każdym magazynie, składzie budowlanym czy hurtowni. Jest ich wiele rodzajów, a ich wybór powinien być uwarunkowany specyfiką pracy. Chcąc pracować wózkiem widłowym, trzeba mieć stosowne uprawnienia, które zdobyć można na specjalnym kursie na wózki widłowe, który kończy się egzaminem państwowym.

Kursy na wózki widłowe

Na rynku istnieje wiele firm szkoleniowych, które specjalizują się w kursach na wózki widłowe. Większość środków szkoleniowych posiada kilka rodzajów wózków widłowych, które są udostępniane kursantom, a dni oraz godziny szkoleń często można ustalić według własnych potrzeb.

Kurs na wózki widłowe odbywa się w specjalnym ośrodku szkolenia, hali treningowej lub miejscach wskazanych przez zleceniodawców szkoleń, np. w zakładach pracy.

Należy zdawać sobie sprawę i wiedzieć, że samo ukończenie kursu na wózki widłowe nie jest podstawą do utrzymania uprawnień na wózki widłowe. Uzyskanie takich uprawnień zapewnia tylko i wyłącznie pozytywny wynik egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Dozoru Technicznego. Zdany egzamin na uprawnienia na wózki widłowe, jest ważny terminowo i należy go odnawiać.

Uprawnienia na wózki widłowe

Uprawnienia na wózki widłowe dzieli się na dwie kategorie.
Pierwszą kategorią są uprawnienia na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, ale z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz tych wózków, gdzie wymagane jest podnoszenie ładunku wraz z osobą obsługującą. Ważność takich uprawnień wynosi 10 lat.
Druga kategoria to kategoria na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługująca, która podnoszona jest wraz z ładunkiem. Poza tym ta kategoria uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Termin ważności tych uprawnień wynosi 5 lat.

 

Popularne tagi: kurs na wózki specjalne , kurs operator żurawia Łódź , kursy UDT

Zadzwoń:

Zobacz stronę:
https://www.szkolenia-osjakow.pl/kontakt
kurs na wózki widłowe

Dojazd: