Uprawnienia na wózki widłowe – jak je uzyskać

Jedyny sposób na uzyskanie respektowanych i ważnych uprawnień na wózki widłowe jest odbycie kursu teoretycznego, jak i praktycznego w ośrodku szkoleniowym, a po jego zakończeniu zdanie egzaminu państwowego. Taki kurs na uprawnienia na wózki widłowe nie trwa zbyt długo, całość zazwyczaj zajmuje około tygodnia.

Egzamin, tak jak i kurs składa się z dwóch części – teorii i praktyki. Kursant, który zda obie części, otrzymuje certyfikat, który potwierdza uzyskanie uprawnień. Poza tym dokument wystawia się zazwyczaj w trzech językach (po polsku, angielski i niemiecku).

Zgodnie z rozporządzeniem, każda osoba, która obsługuje wózek widłowy, musi legitymować się odpowiednimi uprawnieniami. Są takie dwa dokumenty, które pozwalają na operowanie wózkiem widłowym zgodnie z prawem na terenie całego kraju i są to:

• legitymacja UDT, która wystawiana jest po zdanym egzaminie państwowym;
• książka operatora, która wystawiana jest przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Należy zaznaczyć, że zaświadczenia od firm szkoleniowych są jedynie potwierdzeniem, że dana osoba odbyła kurs według programu zatwierdzanego przez UDT.

Uprawnienia na wózki widłowe – kto może je uzyskać i jakie warunki należy spełnić

Osoba ubiegająca się o uprawnienia na wózki widłowe przede wszystkim powinna mieć ukończone 18 lat. Do tego posiadać badania lekarskie, które orzekają o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora wózka widłowego. Do tego ukończony kurs na wózki widłowe UDT Łódź , imienne zezwolenie pracodawcy na kierowanie wózkiem na terenie zakładu pracy, a także prawo jazdy odpowiedniej kategorii (jest ono wymagane tylko w przypadku poruszania się wózkiem widłowym po drogach publicznych).

Otrzymany po zakończonym kursie na operatora wózka widłowego certyfikat jest bezterminowy. Oznacza to, że nie trzeba go odnawiać.

Popularne tagi: uprawnienia na wózki widłowe UDT , kursy UDTkurs na HDS

 

 

Zadzwoń:

Zobacz stronę:
https://www.szkolenia-osjakow.pl/kontakt
uprawnienia na wózki widłowe

Dojazd: