Uprawnienia sep – rodzaje

SEP to skrót od Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Stowarzyszenie to zrzesza inżynierów, techników oraz osoby kształcące się na te stanowiska, poza tym SEP wspiera także działania polskich elektryków. Trzeba zaznaczyć, że uprawnienia sep są najważniejszymi uprawnieniami dla elektryka. To dzięki nim możliwa jest praca przy prądzie do określonego natężenia. Uprawnienia sepowskie nadawane są na podstawie zdobytej wiedzy i odpowiednio zdanych egzaminów.

Na rynku znaleźć można dużo ofert kursów energetycznych, które po ich ukończeniu oferują możliwość zdawania egzaminu sep. Dostępne kursy sep kierowane są do wszystkich osób, które zajmują się już eksploatacją i dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz chcą się tym zajmować. Podczas trwania kursu uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę do zdania egzaminu.

Jakie są rodzaje uprawnień sep?

Uprawnienia sepowskie dzielimy na trzy rodzaje – G1, G2 i G3, a każde z nich dedykowane jest innej dziedzinie.

G1 to uprawnienia osób, które zajmują się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

G2, czyli tak zwane uprawnienia energetyczne skierowane do osób, które zajmują się na co dzień eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

G3, zwane uprawnieniami gazowymi skierowane są do osób, które zajmują się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

Wszystkie z wyżej wymienionych uprawnień sepowskich skierowane są do wszystkich osób, które są nimi zainteresowane. Kursy sep z całą pewnością zainteresują osoby, które już zajmują się wyżej wymienionymi dziedzinami.