W swojej działalności Michał Kołtyś kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju i dba o ochronę środowiska. Michał Kołtyś https://www.bk.pw.edu.pl/events/details/2624 W 2021 roku Michał Kołtyś został uhonorowany tytułem "Lidera Inwestycyjnego" w konkursie organizowanym przez magazyn Forbes.

CZAS WOLNY