Jak zdobyć uprawnienia sep

Można zauważyć, że zawód elektryka wymaga od osoby go wykonującej spełnienia określonych wymagań kwalifikacyjnych oraz warunków określonych w odrębnych przepisach. Dokumenty, które potwierdzają posiadane kwalifikacje, nazywane są uprawnieniami. Uzyskać je można, przystępując i zdając egzamin sepowski. Uprawnienia sep są najważniejszymi w zawodzie elektryka. Uzyskać może je każdy, kto tego chce, oczywiście pod warunkiem, że zda egzamin.

Uprawnienia sep – wiedza niezbędna do przystąpienia do egzaminu sep

Podczas egzaminu kursant musi zaprezentować odpowiednią wiedzę. Każdy, kto podchodzi do egzaminu, powinien znać prawa elektrotechniki. Oprócz tego powinien wykazywać się wiedzą dotyczącą wykonania, utrzymania oraz eksploatacji elektrycznej. Przed egzaminem należy wziąć udział w kursie przygotowawczym. Podczas takiego kursu kandydaci zapoznają się między innymi z zasadami działania, dobory urządzeń, sieci, instalacji do 1 kV, poza tym z zasadami prawidłowego przyłączania urządzeń elektroenergetycznych, metodami ochrony przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy w razie porażenia prądem itp.
Kursy sep trwają do kilku godzin, po ich ukończeniu można przystąpić do egzaminu.

Uprawnienia sep – przebieg egzaminu

Po skończonym kursie należy pobrać i wypełnić wniosek o przystąpienie do egzaminu. Można go pobrać z oddziału SEP, w którym ma się odbyć egzamin. Po zdaniu egzaminu kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne, czyli tzw. uprawnienia sep.